1 9 9 3

 

 

Wetter, Temperaturen,

Gasverbrauch

 

Beginn: 01.01.1993

Januar /93

 

Datum: Wetter: Temp.: Gasverbrauch:

 

01.01. sonnig x -4/-10C 360 kw 16651 H

02.01. sonnig x -7/-15C 621 kw 16720 H

03.01. sonnig x -8/-17C 560 kw 16780 H*

 

04.01. sonnig x -6/-15C 360 kw 16840 H

05.01. Eisregen x 2/-10C U 360 kw 16880 H

06.01. Sprhregen 4/ 2C 360 kw 16920 H

07.01. Regen x 4/- 1C 360 kw 16960 H

08.01. heiter/wolkig x 9/ 0C 270 kw 16990 H

09.01. Regen x 7/- 2C 270 kw 17020 H

10.01. windig/wolkig 9/ 7C 270 kw 17050 H

 

11.01. Sturm/Regen 12/ 7C 270 kw 17080 H

12.01. Regen 9/ 4C 270 kw 17110 H

13.01. Sturm/Regen 11/ 2C U 90 kw 17120 H

14.01. Sturm/Regen 14/ 7C U 270 kw 17150 H

15.01. wolkig x 7/- 1C 180 kw 17170 H

16.01. sonnig 14/ 7C 180 kw 17190 H

17.01. heiter 14/ 7C 270 kw 17220 H

 

18.01. heiter 7/ 2C 270 kw 17250 H

19.01. wolkig/Regen x 6/- 1C 270 kw 17280 H

20.01. Regen 11/ 4C 270 kw 17310 H

21.01. heiter/wolkig 11/ 8C 225 kw 17335 H

22.01. Regen 13/ 8C U 180 kw 17355 H

23.01. Sturm/Regen 8/ 2C U 180 kw 17375 H

24.01. Sturm/Regen 13/ 6C U 315 kw 17410 H

 

25.01. Sturm/Schnee 2 cm x 7/- 1C U 360 kw 17450 H

26.01. Sturm/Schnee 2 cm x 2/- 1C 270 kw 17480 H

27.01. Schnee 2 cm x 3/- 1C 360 kw 17520 H

28.01. Schnee 3 cm x 2/- 1C 360 kw 17560 H

29.01. Schnee 25 cm x 0/- 2C 360 kw 17600 H

30.01. sonnig x -2/-14C 450 kw 17650 H

31.01. sonnig x -3/-17C 360 kw 17690 H

 

 

6 T. Sonne 12 T. Regen 7 T. Sturm 9711 kw 1079 qbm

 

 

7 T. Unwetter 17 T. Frost 34 cm Schnee Temp. 2,4

 

31 T. Heizung 5 T. Schnee

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Februar /93

 

 

 

01.02. sonnig x -2/-18C 360 kw 17730 H*

02.02. sonnig x -1/-16C 450 kw 17780 H

03.02. Nebel/sonnig x 2/-11C 450 kw 17830 H

04.02. sonnig x 0/- 8C 450 kw 17880 H

05.02. diesig x 0/-11C 450 kw 17930 H

06.02. Regen x 4/ 0C 450 kw 17980 H

07.02. Regen 4/ 2C 360 kw 18020 H

 

08.02. wolkig 7/ 2C 270 kw 18050 H

09.02. Nieselregen 4/ 2C 270 kw 18080 H

10.02. diesig x 2/ 0C 270 kw 18110 H

11.02. sonnig x 2/- 2C 270 kw 18140 H

12.02. sonnig x 2/- 2C 270 kw 18170 H

13.02. Nebel x 0/- 2C 270 kw 18200 H

14.02. wolkig x 0/- 4C 360 kw 18240 H

 

15.02. diesig x 2/- 3C 360 kw 18280 H

16.02. Regen x 4/- 1C 450 kw 18330 H

17.02. Schneeregen 5 cm x 4/ 0C 450 kw 18380 H

18.02. wolkig 4/ 2C 450 kw 18430 H

19.02. Gewitter/Schauer 6/ 1C 270 kw 18460 H

20.02. Schauer 5/ 1C 360 kw 18500 H

21.02. Schnee/Sturm 10 cm x 2/- 1C 360 kw 18540 H

 

22.02. sonnig x -1/- 7C 270 kw 18570 H

23.02. Schnee/Sonne 10 cm x -2/- 9C 270 kw 18600 H

24.02. sonnig x -2/-13C 360 kw 18640 H

25.02. heiter/wolkig x -1/- 8C 270 kw 18670 H

26.02. heiter x 2/-11C 450 kw 18720 H

27.02. Schnee 5 cm x 3/ 0C 360 kw 18760 H

28.02. wolkig x 2/-12C 360 kw 18800 H

 

 

8 T. Sonne 6 T. Regen 1 T. Sturm 9990 kw 1110 qbm

 

 

4 T. Schnee 22 T. Frost 30 cm Schnee 1 Tag Nebel

 

 

1 Tag Gewitter 28 T. Heizung Temp. -1,5C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Mrz /93

 

 

01.03. heiter x 3/- 7C 360 kw 18840 H

02.03. sonnig x 4/- 1C 360 kw 18880 H

03.03. sonnig x 0/- 4C 270 kw 18910 H

04.03. Schnee 5 cm x 2/- 6C 270 kw 18940 H

05.03. Schnee 5 cm x 0/- 2C 360 kw 18980 H

06.03. Nieselregen x 5/ 0C 270 kw 19010 H

07.03. heiter 8/ 3C 360 kw 19050 H

 

08.03. sonnig x 14/- 4C 360 kw 19090 H

09.03. sonnig x 14/- 4C 180 kw 19110 H

10.03. heiter/wolkig x 10/- 4C 270 kw 19140 H

11.03. sonnig x 15/- 1C 180 kw 19160 H

12.03. sonnig x 17/- 1C 270 kw 19190 H

13.03. sonnig x 18/- 1C 270 kw 19220 H

14.03. sonnig x 21/ 0C 135 kw 19235 H

 

15.03. Regen/heiter 20/ 5C 135 kw 19250 H

16.03. Regen/wolkig 21/ 1C 180 kw 19270 H

17.03. wolkig 17/ 1C 270 kw 19300 H

18.03. heiter 15/ 2C 180 kw 19320 H

19.03. sonnig 17/ 1C 180 kw 19340 H

20.03. sonnig x 17/- 1C 270 kw 19370 H

21.03. sonnig x 20/- 2C 90 kw 19380 H

 

22.03. heiter/Regen 19/ 6C 180 kw 19400 H

23.03. Schauer 15/ 6C 180 kw 19420 H

24.03. heiter x 17/- 1C 270 kw 19450 H

25.03. Schauer 9/ 1C 180 kw 19470 H

26.03. heiter 6/ 1C 180 kw 19490 H

27.03. wolkig x 6/- 4C 180 kw 19510 H

28.03. Schneeschauer x 7/- 3C 270 kw 19540 H

 

29.03. Schneeschauer x 8/- 4C 360 kw 19580 H

30.03. sonnig x 5/- 7C 360 kw 19620 H

31.03. sonnig x 18/- 5C 180 kw 19640 H

 

 

13 T. Sonne 6 T. Regen 4 T. Schnee 7560 kw 840 qbm

 

21 T. Frost 10 cm Schnee

 

31 T. Heizung Temp. 5,2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

April

 

 

 

01.04. sonnig 22/ 2C 90 kw 19650 H

02.04. Regen 19/ 6C 180 kw 19670 H

03.04. heiter/wolkig x 12/- 1C 180 kw 19690 H

04.04. wolkig/Regen x 13/- 1C 270 kw 19720 H

 

05.04. heiter/Regen 20/ 4C 180 kw 19740 H

06.04. Regen 10/ 2C 180 kw 19760 H

07.04. Regen 10/ 2C 180 kw 19780 H

08.04. wolkig 7/ 3C 180 kw 19800 H

09.04. sonnig x 17/- 1C 180 kw 19820 H

10.04. sonnig 21/ 1C 180 kw 19840 H

11.04. sonnig 22/- 1C 180 kw 19860 H

 

12.04. sonnig/Regen 22/ 2C 270 kw 19890 H

13.04. sonnig 19/ 4C 360 kw 19930 H

14.04. sonnig/Regen 20/ 4C 180 kw 19950 H

15.04. heiter/Gewitter 20/ 2C 180 kw 19970 H

16.04. sonnig 22/ 2C 90 kw 19980 H

17.04. wolkig/Regen 20/ 3C 90 kw 19990 H

18.04. Regen 19/ 4C 180 kw 20010 H

 

19.04. Regen 14/ 7C 90 kw 20020 H

20.04. Sonne 22/ 7C 180 kw 20040 H

21.04. Sonne/Regen 29/ 6C 90 kw 20050 H

22.04. Sonne 29/ 8C 72 kw 20058 H

23.04. Sonne 28/ 10C 72 kw 20067 H

24.04. Sonne * 32/ 8C 90 kw 20077 H

25.04. Sonne * 30/ 9C 54 kw 20083

 

26.04. Sonne * 30/ 10C 18 kw 20085

27.04. Sonne * 32/ 11C 90 kw 20095

28.04. Sonne * 30/ 9C 54 kw 20101

29.04. Sonne * 32/ 13C 54 kw 20107

30.04. Sonne * 32/ 11C 45 kw 20112

 

 

19 T. Sonne 9 T. Regen 3 T. Frost 4158 kw 462 qbm

 

6 T. ber 30C 24 T. Heizung Temp. 13,3C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

01.05. sonnig * 30/ 9C 54 kw 20118

02.05. sonnig * 30/ 8C 54 kw 20124

 

03.05. heiter/wolkig 22/ 10C 90 kw 20134

04.05. heiter/wolkig x 20/- 1C 90 kw 20144 H

05.05. heiter/wolkig 20/ 6C 72 kw 20152 H

06.05. wolkig 15/ 6C 162 kw 20170 H

07.05 sonnig/Gewitter * 30/ 8C 90 kw 20180

08.05. sonnig * 30/ 10C 72 kw 20188

09.05. sonnig * 32/ 9C 72 kw 20197

 

10.05. sonnig * 32/ 11C 72 kw 20206

11.05. sonnig * 30/ 11C 27 kw 20209

12.05. sonnig * 32/ 9C 45 kw 20214

13.05. sonnig/Gewitter * 31/ 9C 45 kw 20219

14.05. wolkig 20/ 10C 54 kw 20225

15.05. heiter/Regen 28/ 10C 90 kw 20235

16.05. sonnig 25/ 4C 54 kw 20241

 

17.05. sonnig * 30/ 4C 54 kw 20247

18.05. sonnig * 32/ 11C 45 kw 20252

19.05. sonnig/Schauer * 33/ 11C 45 kw 20257

20.05. sonnig/Gewitter * 32/ 10C 45 kw 20262

21.05. Regen 20/ 13c 45 kw 20267

22.05. wolkig 18/ 11C 45 kw 20272

23.05. wolkig 25/ 10C 54 kw 20278

 

24.05. sonnig 28/ 8C 135 kw 20293

25.05. sonnig * 30/ 8C 45 kw 20298

26.05. sonnig/Schauer * 31/ 9C 63 kw 20305

27.05. Gewitter/heiter 25/ 13C 63 kw 20312

28.05. Schauer 20/ 11C 90 kw 20322

29.05. sonnig 22/ 10C 90 kw 20332

30.05. Gewitter 28/ 8C 90 kw 20342

 

31.05. Schauer 22/ 11C 99 kw 20359

 

 

18 T. Sonne 5 T.Regen 5 T. Gewitter 2223 kw 247 qbm

 

 

15 T. ber 30C 1 T. Frost 3 T. Heizung Temp. 17,7C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Juni

 

 

 

01.06. heiter/wolkig 23/ 10C 45 kw 20364

02.06. heiter/Gewitter * 30/ 9C 27 kw 20367

03.06. Regen 24/ 14C 45 kw 20372

04.06. sonnig * 30/ 11C 45 kw 20377

05.06. sonnig * 32/ 10C 45 kw 20382

06.06. heiter/Gewitter * 34/ 13C 45 kw 20387

 

07.06. sonnig * 30/ 14C 36 kw 20391

08.06. sonnig * 31/ 11C 27 kw 20394

09.06. sonnig * 30/ 18C 27 kw 20397

10.06. sonnig/Gewitter * 31/ 15C 45 kw 20402

11.06. heiter * 31/ 16C 45 kw 20407

12.06. Regen 23/ 17C 45 kw 20412

13.06. Schauer 22/ 11C 45 kw 20417

 

14.06. Schauer 22/ 11C 45 kw 20422

15.06. heiter 25/ 11C 90 kw 20432

16.06. Schauer 22/ 5C 45 kw 20437

17.06. Schauer 22/ 12C 90 kw 20447

18.06. Schauer 22/ 12C 90 kw 20457

19.06.*heiter 25/ 12C 90 kw 20467

20.06. heiter 25/ 11C 90 kw 20477

 

21.06. sonnig * 30/ 7C 45 kw 20482

22.06. heiter * 30/ 10C 27 kw 20485

23.06. heiter/wolkig 25/ 13C 45 kw 20490

24.06. Schauer 19/ 9C 45 kw 20495

25.06. Schauer 18/ 7C 54 kw 20501 H

26.06. wolkig/Regen 18/ 7C 90 kw 20511

27.06. Schauer 20/ 6C 117 kw 20524 H

 

28.06. Schauer/heiter 20/ 10C 108 kw 20536 H

29.06. sonnig * 30/ 6C 54 kw 20542

30.06. sonnig * 31/ 7C 54 kw 20548

 

 

9 T. Sonne 12 T. Regen 3 T. Gewitter 1701 kw 189 qbm

 

 

13 T. ber 30C 3 T. Heizung Temp. 18,2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Juli

 

 

 

01.07. sonnig * 30/ 8C 90 kw 20558

02.07. sonnig * 32/ 8C 45 kw 20563

03.07. sonnig * 33/ 11C 45 kw 20568

04.07. heiter * 30/ 14C 45 kw 20573

 

05.07. sonnig * 33/ 6C 45 kw 20578

06.07. Gewitter 24/ 11C 45 kw 20583

07.07. Schauer 15/ 12C 27 kw 20586

08.07. sonnig * 30/ 11C 45 kw 20591

09.07. sonnig * 30/ 11C 54 kw 20597

10.07. Schauer/heiter 26/ 18C 90 kw 20607

11.07. heiter/wolkig 25/ 8C 90 kw 20617 H

 

12.07. heiter/Schauer 26/ 9C 45 kw 20622 H

13.07. Schauer 22/ 10C 54 kw 20628 H

14.07. Dauerregen 15/ 7C 90 kw 20638 H

15.07. Schauer 25/ 11C 90 kw 20648 H

16.07. Regen 17/ 13C 90 kw 20658 H

17.07. Gewitter/heiter 28/ 14C 90 kw 20668

18.07. heiter/wolkig * 30/ 12C 45 kw 20673

 

19.07. heiter/Gewitter * 30/ 12C 45 kw 20678

20.07. Gewitterschauer 22/ 9C 54 kw 20684

21.07. Schauer 21/ 11C 90 kw 20694

22.07. Gewitterschauer 20/ 11C 90 kw 20704

23.07. Regen 21/ 11C 45 kw 20709

24.07. Regen 25/ 12C 90 kw 20719 H

25.07. Gewitterschauer 28/ 13C 90 kw 20729 H

 

26.07. Gewitterschauer 25/ 10C 45 kw 20734 H

27.07. Dauerregen 17/ 10C 90 kw 20744 H

28.07. Schauer 24/ 13C 90 kw 20754

29.07. heiter/Schauer 26/ 13C 90 kw 20764 H

30.07. heiter/Gewitter * 32/ 12C U 90 kw 20774

31.07. Schauer 24/ 19C 108 kw 20786

 

 

6 T. Sonne 18 T. Regen 8T. Gewitter 2142 kw 238 qbm

 

10 T.ber 30C 11 T. Heizung 1 T. Unwetter Temp. 17,3C

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

August

 

 

 

 

01.08. sonnig 28/ 11C 45 kw 20791

 

02.08. sonnig * 32/ 10C 45 kw 20796

03.08. sonnig * 31/ 11C 54 kw 20802

04.08. sonnig * 32/ 15C 54 kw 20808

05.08. Gewitter * 30/ 16C 45 kw 20813

06.08. Schauer 18/ 13C 45 kw 20818

07.08. heiter 20/ 10C 45 kw 20823

08.08. Regen/Gewitter 25/ 15C U 54 kw 20829

 

09.08. Schauer 21/ 13C 54 kw 20835

10.08. Gew.-Schauer/Sturm 23/ 15C U 45 kw 20840 H

11.08. heiter 25/ 9C 45 kw 20845 H

12.08. heiter * 30/ 16C 45 kw 20850

13.08. sonnig * 30/ 12C 45 kw 20855

14.08. sonnig * 32/ 6C 45 kw 20860

15.08. sonnig/Gewitter * 31/ 15C 45 kw 20865

 

16.08. sonnig * 32/ 12C 45 kw 20870

17.08. sonnig * 31/ 11C 45 kw 20875

18.08. sonnig * 31/ 6C 45 kw 20880

19.08. sonnig 28/ 11C 45 kw 20885

20.08. sonnig * 30/ 16C 45 kw 20890

21.08. Schauer 25/ 16C 45 kw 20895

22.08. Gewitter 20/ 11C 45 kw 20900

 

23.08. wolkig 19/ 9C 90 kw 20910 H

24.08. heiter 19/ 8C 90 kw 20920 H

25.08. Schauer 25/ 5C 90 kw 20930 H

26.08. Schauer 19/ 8C 90 kw 20940 H

27.08. heiter 20/ 8C 90 kw 20950 H

28.08. sonnig 24/ 8C 90 kw 20960 H

29.08. sonnig 22/ 4C 90 kw 20970 H

 

30.08. Regen 15/ 9C 45 kw 20975 H

31.08. Regen 16/ 8C 45 kw 20980 H

 

 

14 T. Sonne 8 T. Regen 5 T. Gewitter 1791 kw 199 qbm

 

2 T. Unwetter 12 t. ber 30C 1 T. Sturm 11 T. Heizung

 

 

Temp. 17,4C

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

September

 

 

 

01.09. sonnig 25/ 11C 45 kw 20985 H

02.09. Regen 15/ 7C 90 kw 20995 H

03.09. Schauer 18/ 12C 90 kw 21005 H

04.09. Regen 22/ 11C 90 kw 21015 H

05.09. Schauer 21/ 9C 90 kw 21025 H

 

06.09. sonnig 23/ 2C 90 kw 21035 H

07.09. sonnig 25/ 3C 90 kw 21045 H

08.09. Schauer 17/ 9C 90 kw 21055 H

09.09. heiter 25/ 10C 90 kw 21065 H

10.09. Schauer/Gewitter 25/ 12C 180 kw 21085 H

11.09. Schauer/Gewitter 20/ 11C 270 kw 21115 H

12.09. heiter 20/ 19C 270 kw 21145 H

 

13.09. Schauer 20/ 9C 90 kw 21155 H

14.09. heiter/Schauer 20/ 10C 90 kw 21165 H

15.09. heiter/Schauer 25/ 12C 90 kw 21165 H

16.09. Regen 20/ 9C 90 kw 21175 H

17.09. Schauer 19/ 8C 180 kw 21195 H

18.09. heiter 19/ 4C 180 kw 21215 H

19.09. sonnig 23/ 1C 180 kw 21235 H

 

20.09. sonnig 25/ 4C 90 kw 21245 H

21.09. Schauer/schwl 27/ 11C 90 kw 21255 H

22.09. sonnig/schwl 26/ 12C 90 kw 21265 H

23.09. wolkig 23/ 14C 90 kw 21275 H

24.09. Regen 17/ 12C 90 kw 21285 H

25.09. Schauer 17/ 13C 90 kw 21295 H

26.09. wolkig 15/ 11C 90 kw 21305 H

 

27.09. wolkig 16/ 8C 90 kw 21315 H

28.09. sonnig 18/ 4C 90 kw 21325 H

29.09. sonnig 18/ 4C 180 kw 21345 H

30.09. sonnig 13/ 3C 90 kw 21355 H

 

 

8 T. Sonne 15 T. Regen 2 T. Gewitter 3375 kw 375 qbm

 

30 T. Heizung Temp. 14,7C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Oktober

 

 

 

01.10. heiter 19/ 7C 90 kw 21365 H

02.10. wolkig/Regen 20/ 7C 108 kw 21377 H

03.10. Regen 16/ 10C 135 kw 21392 H

 

04.10. Regen 15/ 10C 135 kw 21407 H

05.10. heiter 22/ 11C 135 kw 21422 H

06.10. Regen/heiter 21/ 14C 180 kw 21447 H

07.10. sonnig 23/ 12C 90 kw 21457 H

08.10. sonnig/Regen 25/ 5C 90 kw 21467 H

09.10. heiter/Regen 22/ 6C 180 kw 21487 H

10.10. heiter/Regen 20/ 5C 90 kw 21497 H

 

11.10. heiter/Regen 22/ 6C 90 kw 21507 H

12.10. heiter/Regen 20/ 15C 90 kw 21597 H

13.10. Regen/heiter 20/ 10C 90 kw 21607 H

14.10. Regen 17/ 10C 90 kw 21617 H

15.10. Regen/heiter 12/ 5C 90 kw 21627 H

16.10. wolkig x 14/ -1C 90 kw 21637 H

17.10. heiter x 14/ -2C 90 kw 21647 H

 

18.10. sonnig x 7/ -4C 180 kw 21667 H

19.10. sonnig x 4/ -6C 180 kw 21687 H

20.10. heiter/Regen x 7/ 0C 90 kw 21697 H

21.10. Regen 7/ 4C 90 kw 21707 H

22.10. Regen x 12/ 0C 180 kw 21727 H

23.10. Regen 7/ 1C 270 kw 21757 H

24.10. wolkig 7/ 4C 270 kw 21787 H

 

25.10. wolkig x 11/ -1C 270 kw 21817 H

26.10. wolkig 11/ 2C 270 kw 21847 H

27.10. wolkig 10/ 6C 180 kw 21867 H

28.10. sonnig 15/ 4C 180 kw 21887 H

29.10. sonnig x 12/ -2C 180 kw 21907 H

30.10. wolkig 11/ 2C 180 kw 21927 H

31.10. Nebel x 5/ -1C 297 kw 21960 H

 

 

 

6 T. Sonne 16 T. Regen 5310 kw 590 qbm

 

1 T. Nebel 9 T. Frost 31 T. Heizung Temp. 9,2C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

November

 

 

01.11. diesig x 2/ - 1C 180 kw 21980 H

02.11. diesig x 2/ 0C 270 kw 22010 H

03.11. sonnig x 8/ - 1C 270 kw 22040 H

04.11. Nebel/sonnig x 6/ - 2C 270 kw 22070 H

05.11. Nebel/sonnig 5/ 1C 270 kw 22100 H

06.11. wolkig/Regen 6/ 4C 270 kw 22130 H

07.11. Regen 7/ 4C 270 kw 22160 H

 

08.11. Regen 7/ 4C 270 kw 22190 H

09.11. Regen 6/ 4C 270 kw 22220 H

10.11. wolkig 6/ 4C 180 kw 22240 H

11.11. wolkig/Schauer 6/ 5C 180 kw 22260 H

12.11. Regen 6/ 2C 270 kw 22290 H

13.11. Regen/Sturm 5/ 4C 270 kw 22320 H

14.11. wolkig 6/ 2C 180 kw 22340 H

 

15.11. Schauer x 5/ - 1C 270 kw 22370 H

16.11. heiter x 2/ - 2C 270 kw 22400 H

17.11. sonnig x 1/ - 3C 180 kw 22420 H

18.11. sonnig x 0/ - 3C 270 kw 22450 H

19.11. sonnig x -1/ - 8C 270 kw 22480 H

20.11. heiter/Schnee x 0/ - 4C 270 kw 22510 H

21.11. Schneeschauer x -2/ -10C 450 kw 22560 H

 

22.11. heiter x -2/ - 8C 450 kw 22610 H

23.11. wolkig x -1/ - 6C 450 kw 22660 H

24.11. heiter/wolkig x -2/ - 8C 360 kw 22700 H

25.11. sonnig x -1/ - 7C 360 kw 22740 H

26.11. Nebel/heiter x -2/ - 7C 360 kw 22780 H

27.11. wolkig x -1/ - 7C 270 kw 22810 H

28.11. Schnee 4 cm x -2/ - 4C 270 kw 22840 H

 

29.11. Schnee/heiter x 0/ -12C 360 kw 22880 H

30.11. sonnig x -2/ -11C 270 kw 22910 H

 

 

 

7 T. Sonne 8 T. Regen 3 T. Schnee 8550 kw 950 qbm

 

1 T. Sturm 3 T. Nebel 20 T. Frost 30 T. Heizung

 

Temp. -0,1C 4 cm Schnee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dezember

 

 

 

 

 

01.12. wolkig x -3/ -12C 540 kw 22970 H

02.12. Regen x 4/ - 4C 360 kw 23010 H

03.12. Nieselregen 4/ 10C 270 kw 23040 H

04.12. Nieselregen 4/ 6C 270 kw 23070 H

05.12. wolkig 2/ 8C 270 kw 23100 H

 

06.12. wolkig 4/ 6C 270 kw 23130 H

07.12. Regen 2/ 4C 270 kw 23160 H

08.12. Regen 1/ 3C 270 KW 23190 H

09.12. Schauer/Sturm 1/ 10C 270 kw 23220 H

10.12. wolkig 4/ 8C 270 kw 23250 H

11.12. Regen 1/ 6C 270 kw 23280 H

12.12. Schauer 2/ 4C 270 kw 23310 H

 

13.12. Regen 1/ 6C 270 kw 23340 H

14.12. Schnee x 0/ 1C 270 kw 23470 H

15.12. Schauer 3/ 5C 270 kw 23500 H

16.12. Schauer 4/ 5C 270 kw 23530 H

17.12. Schauer 1/ 6C 270 kw 23560 H

18.12. Schauer 3/ 9C 270 kw 23590 H

19.12. Schauer 5/ 12C 180 kw 23610 H

 

20.12. Schauer/Sturm 4/ 8C 270 kw 23640 H

21.12. Regen/Schnee 5 cm x -1/ 2C 270 kw 23670 H

22.12. Schnee/Regen 5 cm x -1/ 3C 270 kw 23700 H

23.12. Regen 2/ 3C 180 kw 23720 H

24.12. Regen 2/ 6C 180 kw 23740 H

25.12. Schnee 20 cm x -1/ 1C 180 kw 23760 H

26.12. Schnee 20 cm x -1/ 1C 180 kw 23780 H

 

27.12. Schnee 10 cm x 0/ 3C 180 kw 23800 H

28.12. Schnee 5 cm x -1/ 3C 360 kw 23840 H

29.12. Regen 2/ 4C 270 kw 23870 H

30.12. Regen 4/ 7C 270 kw 23900 H

31.12. Regen 5/ 10C 360 kw 23940 H

 

 

 

22 T. Regen 6 T Schnee 9270 kw 1030 qbm

 

2 T. Sturm 65 cm Schnee 9 T. Frost 31 T. Heizung

 

 

Temp. 3,2C

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

JAHRESDURCHSCHNITT 1993

================== ====

 

 

 

 

Temperaturen

============

 

 

Jahresdurchschnitt 9,75C

================== ======

 

 

 

 

 

<Temp.+34C >Temp.-18C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetter

======

 

 

114 Tage Sonne 137 Tage Regen 22 Tage Schneefall

============== ============== ==================

 

5 Tage Nebel 11 Tage Sturm 24 Tage Gewitter

============ ============= ================

 

Schneehhe 135 cm 56 Tage ber 30C 82 Tage Frost

================= ================= =============

 

10 Tage Unwetter

================